Хазрат Инаят Хан

Нещастието не избира хората. Хората избират нещастието ♥ Хазрат Инаят ХАН
Нещастието не избира хората. Хората избират нещастието ♥ Хазрат Инаят ХАН