Хазрат Инаят Хан

Оптимизмът идва от Бога, а песимизмът се ражда в сърцето на човека ♥ Хазрат Инаят ХАН
Оптимизмът идва от Бога, а песимизмът се ражда в сърцето на човека ♥ Хазрат Инаят ХАН