Лечението Ментално пречистване и светът на ума

Грешка ли е това, че човек не желае да познава себе си? Не, това е навик ♥ Хазрат Инаят ХАН
Грешка ли е това, че човек не желае да познава себе си? Не, това е навик ♥ Хазрат Инаят ХАН