Лечението Ментално пречистване и светът на ума

Когато общуваме с неспокойни хора, ставаме неспокойни ♥ Хазрат Инаят ХАН
Когато общуваме с неспокойни хора, ставаме неспокойни ♥ Хазрат Инаят ХАН