Лечението Ментално пречистване и светът на ума

Тези, които говорят много, имат по-малко сила от мълчаливите ♥ Хазрат Инаят ХАН
Тези, които говорят много, имат по-малко сила от мълчаливите ♥ Хазрат Инаят ХАН