Лечението Ментално пречистване и светът на ума

Нещастието не избира хората. Хората избират нещастието ♥ Хазрат Инаят ХАН
Нещастието не избира хората. Хората избират нещастието ♥ Хазрат Инаят ХАН