Лечението Ментално пречистване и светът на ума

Нищо не може да ни купи здраве, нищо не може да се сравни с него ♥ Хазрат Инаят ХАН
Нищо не може да ни купи здраве, нищо не може да се сравни с него ♥ Хазрат Инаят ХАН