Лиз Бурбо

По-мъдро е да се занимаваме със себе си, вместо да се опитваме да ръководим живота на всички ♥ Лиз БУРБО
По-мъдро е да се занимаваме със себе си, вместо да се опитваме да ръководим живота на всички ♥ Лиз БУРБО